Automatické krmení – robotizace farmy

Systém automatického krmení „JEANTIL automatic feeding“ je složen z řetězce pracovních jednotek, které připravují výslednou krmnou dávku. Dále pak ze stacionární míchací jednotky a vlastní nezávislé dávkovací jednotky.

Pracovní jednotky této linky se skládají ze stacionárních strojů klasického výrobního portfolia Jeantil (rozdružovadlo, dávkovač siláže, stacionární míchací vůz) a jsou sestaveny dle požadavků zákazníka a materiálů, které využívá. Samostatně jsou pak připojeny zásobníky na minerály a šroty. Doprava mezi těmito jednotkami je zajištěna buď elektromotory (sila) a dopravníky (míchací vůz a robotická jednotka).

Celá linka funguje nezávisle dle parametrů nastavených v řídícím centru. Zde jsou ve speciálním softwaru naprogramované krmné recepty, časy krmení, lze sledovat průběh dne a případné chyby.

Celá linka včetně robotické jednotky funguje na elektrické energii. Robot je vybaven trakčními bateriemi a v mezičase krmení se dle potřeby zajede dobít. 

Pojízdný krmný robot není nutně třeba využívat pouze jako krmnou jednotku, ale zároveň slouží jako přihrnovač krmení.

Galerie

[Best_Wordpress_Gallery id=“30″ gal_title=“Robot“]

Video